0 Adam Żaak

Adam Żaak

W wieku czterech lat rozpoczął naukę gry na fortepianie w Chorzowskim Ognisku Artystycznym. Po ukończeniu Państwowej Szkoły Muzycznej w Chorzowie w klasie fortepianu i Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Katowicach, podjął obowiązki organisty w parafiach Chorzowa i Bytomia. W 1983 roku został zaangażowany do Opery Śląskiej w Bytomiu, gdzie łączył pracę artysty chóru i asystenta chórmistrza. W latach 1987- 88 był słuchaczem Studium Wokalno – Baletowego przy Państwowej Operetce Śląskiej w Gliwicach w klasie śpiewu Marcelego Pałczyńskiego. Od 1987 do 1989 był liderem zespołu estradowego Górnośląskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza „Gwarki” w Gliwicach.

W czasie studiów wokalnych w katowickiej Akademii Muzycznej na wydziale wokalno – aktorskim pod kierunkiem prof. Stanisławy Marciniak – Gowarzewskiej został laureatem konkursów muzycznych: im. Ady Sari w Nowym Sączu i im. Adama Didura w Bytomiu. Jako student l roku debiutował w 1989 r. na scenie Opery Śląskiej w roli Edwina, w operetce Emmericha Kalmana „Księżniczka Czardasza”. Jest polskim prawykonawcą pieśni Raoula Koczalskiego, które prezentował m. in. w Berlinie w 1995 roku.

Wielokrotnie brał udział w festiwalach muzycznych krajowych i zagranicznych, m.in.: Festiwalu „Viva il canto” w Cieszynie, Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy, Międzynarodowym Festi­walu Muzyki Organowej w Koszalinie (śpiew i organy), Międzynarodowej Dekadzie Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, Festiwalu „Ave Maria” w Czeladzi, Festiwalu „Fun and classic” w Nowym Sączu, VIII Sosnowieckich Dniach Muzyki Znanej i Nieznanej w Sosnowcu, VI Światowym Festiwalu Dziedzictwa Kultury Chrześcijańskiej, III Festiwalu Twórczości religijnej „Fide et Amore” w Żorach i in. Brał udział w koncertach organizowanych przez Estradę Śląską, Instytucję Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” i wielu innych agencji artystycznych.

Za album „O Gwiazdo Betlejemska” wydany przez Polskie Radio Katowice S.A., otrzymał w 1999 roku „Złotą Płytę”. W lipcu 2000 wziął udział w nagraniu płyty „Ave Maria”, występując w duecie z bułgarskim tenorem Kałudi Kałudowem. Z Orkiestrą Symfoniczną KHW S.A. KWK „Staszic” pod dyr. Grzegorza Mierzwińskiego wziął udział w nagraniu płyt „Jam szalona w twych ramionach”, „Czekałem wieczność” i „Pomiędzy niebem a ziemią” wydanych przez firmę fonograficzną DUX. Wiosną 2004 r. wziął udział w nagraniu płyty Andrzeja „Tolusia” Skupińskiego „Gelynder Blues”, prezentując piosenki w stylizowanej gwarze śląskiej. W 2006 artysta dokonał nagrania kilkunastu utworów wydanych na kilku płytach pod wspólnym tytułem „Biesiada bez granic”.

W grudniu 2004 wziął udział w premierze operetki „Bal w operze” Richarda Heubergera w reżyserii Tadeusza Wiśniewskiego, na scenie Zagłębiowskiej Sceny Muzycznej w Dąbrowie Górniczej, w partii Georgesa Dumenil. W latach 2005 – 2007, jako śpiewak kameralista, był etatowo związany z Zespołem Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcją Anny Szostak-Myrczek. Z zespołem występował m. in. W Holandii, Niemczech, Belgii i na Ukrainie. Od 2007 do 2008 roku współpracował z Gliwickim Teatrem Muzycznym. W 2007 u boku artystów związanych ze znanym śląskim satyrykiem Marianem Makulą wziął udział jako Rejent Milczek we wznowieniu „Pomsty” w reż. Henryka Konwińskiego, czyli śląskiej wersji „Zemsty” Aleksandra hr. Fredry. Współpracę tę, obecnie pod egidą Teatru Górnośląskiego, artysta kontynuuje, wystepując również w przedstawieniu „Zolyty” na kanwie „Ożenku” Mikołaja Gogola.

W 2009 podczas trwającego dwa tygodnie tournee, wystąpił w USA w koncertach dla Fundacji „Podaruj mi życie”.

W 2010 podjął studia na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na wydziale Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej w zakładzie dyrygentury pod kierunkiem dr Małgorzaty Kaniowskiej.

W 2011 roku powołał do życia Gliwicką Orkiestrę Rewiową „Promenada”. Z zespłem tym, jak również z Filharmoniami Rybnicką, Rzeszowską, Szczecińską oraz Inowrocławską Orkiestrą Kameralną „Pro Arte” współpracowł jako dyrygent w licznych koncertach, towarzysząc znakomitym polskim artystom, m. in.: Wiesławowi Ochmanowi, Dariuszowi Stachurze, Edycie Piaseckiej, Magdalenie Pilarz – Bobrowskiej i in.

Od 2015 artysta jest aktorem Polskiego Teatru Historii w Mikołowie, gdzie występuje w spektaklu Macieja Wojtasa „Katyń… w tył głowy” w reż. Sebastiana Dylnickiego.

Od 2016 r. wraz z powstaniem Teatru Górnośląskiego w Bytomiu, prowadzi założoną przez siebie orkiestrę, włączając ją w skład zespołów teatru pod nazwą: „Promenada” Orkiestra Rewiowa Teatru Górnosląskiego. Od tego również roku współpracuje z Teatrem Muzycznym „Arte Creatura”.

Podczas wielu koncertów, występował z Filharmoniami: Białostocką, Koszalińską, Śląską, Wałbrzyską, Zabrzańską, Lwowską, Orkiestrami Oper w Koszycach i Wrocławiu, Reprezentacyjną Orkiestrą Straży Granicznej i Sądecką Orkiestrą Symfoniczną oraz orkiestrami kameralnymi: Łomżyńską, Raciborską, Śląską, Toruńską, „Camerata Impuls”, Żeńską Orkiestrą Salonową Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach i wieloma zespołami instrumentalnymi.

Adam Żaak bierze udział w koncertach oratoryjno – kantatowych i estradowych, w Polsce i za granicą, popularyzując wiele gatunków muzyki od oratorium, mszy i opery do operetek, musicali i piosenki aktorskiej. Zajmuje się działalnością pedagogiczną, prowadząc zajęcia wokalne z młodzieżą. W 2005 został nominowany do nagrody Prezydenta miasta Chorzowa w dziedzinie kultury.