Tak było

Dziękujemy Radiu Silesia (które zorganizowało ten koncert, jak też promuje naszą muzykę), wszystkim uczestnikom koncertu, Radiosłuchaczom, wszystkim głosującym na nasze utwory na listach przebojów i po prostu wszystkim, którym do serca trafiła nasza muzyka.