Publikacja tygodnia

                                                                                                                            22 10 18 

 

2022 10 11

Kryka

Zycie mi umyka  kupiyłech se kryka

Kupiyłech se kryka  z czternosty pyndzyje

Tak myśla  że teroz dopiero pozyje

Podpierom się krykom  i trzymia   się prosto

Bo  gnyk mom skrzywiomy   wypiynto  fest   rzyć

Choć dali  trzynasto a potym czztyrnosto

Za dużo by umrzeć za mało by żyć


Ze krykom mi raźni się wszandy wandruje

Łażynie nie dowo za mocno mi w kość

I tak se jo teraz czasami miarkuje

Jaki to zy mie elegant i gośc


 Kryka przydatno w łażeniu i szmarach

Bo  krykom  jak tykom podpierom  swój   zad

I krykom jak trzeba  pogonia   chachara

Na  puklu nie czuja  minionych już lat

.