Stowarzyszenie SWAT

Stowarzyszenie założone w czerwcu 2012 r w gronie górnośląskich artystów i mecenasów kultury  a zarejestrowane w styczniu 2013 roku  zorganizowało szereg imprez promujących regionalna tożsamość, kulturę i język .głównie po linii spotkań, pogadanek filmów , felietonów prasowych , spektakli teatralnych, koncertów i wydawnictw płytowych a także rejestracji audio i video. Swat jest autorem projektu Teatr Górnośląski  i wspiera go wszelkimi posiadanymi środkami. Stowarzysenie jest również członkiem „Ślonski sztamy” 

Aktualności

Stowarzyszenie bierze udział w kilku konkursach organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego . Chcemy pozyskać finanse nie tylko na bieżące potrzeby ale także na wystawienie naszych produkcji  Ostatnio pozyskaliśmy pieniądze na realizację 9 spektakli „Pomsty”  które zostały zrealizowane z dużym powodzeniem . Obecnie przymierzamy się do spektakli „Koncert warkoczem pleciony” i „Jeji Zocnośc Dulcyno”

 

15  czerwca odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze za 2020 r. na zebraniu zatwierdzono budżet , zapoznano sie z działalnościa za miniony brok oraz przyjeto 4 nowych członków

Stowarzyszenie przygotowuje się do premiery wodewilu na kanwie „Moralnośc Pano dulskiej z librettem M. Makuli oraz obchodów 70 rocznicy jego urodzin

Protokoły zebrań

Lista członków i władze

 Marian Makula

Prezes

Ilona Kanclerz

Wiceprezes

Beata kusztal

Skarbnik

Partnerzy