Stowarzyszenie SWAT

Zebranie założycielskie Halemba 21 czerwiec 2012

1% z podatku na działalność Teatru Górnośląskiego
KRS 0000448550
Więcej o teatrze pod adresem
http://makula.pl/teatr-gornoslaski-2/


Stowarzyszenie założone w czerwcu 2012 r w gronie górnośląskich artystów i mecenasów kultury  a zarejestrowane w styczniu 2013 roku  zorganizowało szereg imprez promujących regionalna tożsamość, kulturę i język .głównie po linii spotkań, pogadanek filmów , felietonów prasowych , spektakli teatralnych, koncertów i wydawnictw płytowych a także rejestracji audio i video. Swat jest autorem projektu Teatr Górnośląski  i wspiera go wszelkimi posiadanymi środkami. Stowarzysenie jest również członkiem „Ślonski sztamy” 

Aktualności

20 czerwca 2022 r odbyło się Kolejne Walne Zebranie Stowarzyszenia które zatwierdziło budżet za 2021 r, oraz wybrało władze na kolejną kadebcję . W wyniku głosowań ponownie prezesem został M. Makula, wiceprezesem I. Kanclerz a skarbnikiem B . Kusztal Zachowali też swoje stanowiska członkowie Komisji Rewizyjnej w osobach K. Wierzchowskiego, J Golik i J. Siedlaczka   

 

Stowarzyszenie bierze udział w kilku konkursach organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego . Chcemy pozyskać finanse nie tylko na bieżące potrzeby ale także na wystawienie naszych produkcji  Ostatnio pozyskaliśmy pieniądze na realizację 9 spektakli „Pomsty”  które zostały zrealizowane z dużym powodzeniem . Obecnie przymierzamy się do spektakli „Koncert warkoczem pleciony” i „Jeji Zocnośc Dulcyno”

 

15  czerwca odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze za 2020 r. na zebraniu zatwierdzono budżet , zapoznano sie z działalnościa za miniony brok oraz przyjeto 4 nowych członków

Stowarzyszenie przygotowuje się do premiery wodewilu na kanwie „Moralnośc Pano dulskiej z librettem M. Makuli oraz obchodów 70 rocznicy jego urodzin

Zobacz Statut

Protokoły zebrań

Sprawozdanie roczne skan z podpisami
Protokół z dnia ….. 
Protokół z dnia ….. 
Protokół z dnia ….. 
Protokół z dnia ….. 

Lista członków i władze

 Marian Makula

Prezes

Beata kusztal

Skarbnik

Partnerzy