Stowarzyszenie SWAT

Stowarzyszenie założone w czerwcu 2012 r w gronie górnośląskich artystów i mecenasów kultury  a zarejestrowane w styczniu 2013 roku  zorganizowało szereg imprez promujących regionalna tożsamość, kulturę i język .głównie po linii spotkań, pogadanek filmów , felietonów prasowych , spektakli teatralnych, koncertów i wydawnictw płytowych a także rejestracji audio i video ważniejszych z nich zgromadziło sporo archiwaliów z którymi  chce sie podzielić ze społeczeństwem w celu jego edukacji  i poznania mało znanych faktów z życia regionu

Aktualności

15  czerwca odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze za 2020 r. na zebraniu zatwierdzono budżet , zapoznano sie z działalnościa za miniony brok oraz przyjeto 4 nowych członków

Stowarzyszenie przygotowuje się do premiery wodewilu na kanwie „Moralnośc Pano dulskiej z librettem M. Makuli oraz obchodów 70 rocznicy jego urodzin

Protokoły zebrań

Lista członków i władze

 Marian Makula

Prezes

Ilona Kanclerz

Wiceprezes

Beata kusztal

Skarbnik

Partnerzy