To boł Welt

Fragment spektaklu: Koncert warkoczem pleciony

Sląska parodia popularnego przeboju To był świat według Andrzeja Tolusia Skupińskiego w wykonaniu Ferajny Makuli.