PT: Zolyty – fragment

Pastisz popularnej śląskiej piosenki Ana Ana.

Fragment z wodewilu Zolyty na kanwie Ożenku M. Gogola z librettem Mariana Makuli i muzyką Grzegorza Spyry.