PT: Kozanie

Monolog wykonany na Benefisie 45 lecia Mariana Makuli w Teatrze Ziemi Rybnickiej w styczniu 2019 roku,  zarejestrowany przez Telewizję TVS