PT 8: Znajdę w człowieku człowieka

Znajdę w człowieku człowieka

wyk.: Katarzyna Makula

tekst: Marian Makula

muzyka: Katarzyna Makula i Szymon Suchoń

Znajdę w człowieku człowieka