PT 6: Ritamturi

Ritamturi z Wesołej Wdówki

Parodia piosenki Ritamturi z Wesołej Wdówki F. Lehara

Tekst: Marian Makula

Śląska wersja tej operetki z librettem Mariana Makuli była wystawiana pod tytułem Glos sie zrywo dusza śpiewo w latach 2010-2011, między innymi w Operze Śląskiej