PT 4: Dwie kózki

Dwie Kózki

słowa na kanwie Żydowskiej pieśni ludowej Marian Makula

muzyka: Bohdan Wyszyński.

aranżacja: Jolanta Golik

Śpiewa: Makula Band w składzie Jolanta Golik i Michał Adamek

Oprawa graficzna Ala Oswald