PT 20: Śląska lekcja LGBT

Śląska lekcja LGBT

Fragment Benefisu 45-lecia pracy Artystycznej Mariana Makuli

(Teatr Ziemi Rybnickiej – 2019)